Kabinet schroeft de belastingen op

8 views
Skip to first unread message

Vliereliere

unread,
Jul 2, 2007, 4:12:53 AM7/2/07
to
Publicatiedatum: 30-6-2007

Kabinet schroeft de belastingen op
VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - Ondanks een uitbundige groei van de economie zal de
koopkracht van de Nederlander volgend jaar gemiddeld iets dalen. Reden
hiervoor is een serie lastenverzwaringen die volgend jaar van kracht
wordt.

Dit blijkt uit een tussenrapportage van het Centraal Planbureau (CPB)
die vooruitloopt op de ramingen die op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

De economie groeit volgend jaar met bijna 3%, wat historisch gezien hoog
is. Het CPB spreekt van blijvend zomerse temperaturen voor de economie
in 2008. De werkgelegenheid neemt fors toe. De loonstijging versnelt tot
3,25%, maar de inflatie blijft beperkt tot 2%. Toch neemt de koopkracht
van alle huishoudens licht af, na een groei van 1,5% dit jaar.

De afnemende koopkracht heeft alles te maken met een serie
lastenverzwaringen die minister Bos van Financiën volgend jaar
doorvoert. Onder invloed hiervan zal het begrotingstekort, dat dit jaar
uitkomt op 0,8%, volgend jaar omslaan in een overschot van 0,4% van het
bruto binnenlands product.

Bij de lastenverzwaringen ligt een grote nadruk op het milieu. Zo gaat
de bpm-belasting op nieuwe auto's omhoog. Er komt een energieheffing op
milieuonvriendelijke motoren en apparaten. Voorts wordt de
luchthavenbelasting verhoogd en wordt een speciale verpakkingsbelasting
geïntroduceerd

Verder wordt met het belastinginstrument ook gewenst gedrag van burgers
gestimuleerd. De accijnzen op alcohol en tabak worden verder
opgetrokken. De btw op kermisattracties en pretparken gaat omhoog van 6%
naar het hoge tarief van 19%. En verder wordt het niveau van de algemene
heffingskorting nominaal bevroren, om niet-werkende partners aan te
moedigen een baan te zoeken.

Een grote post wordt gevonden in het afschaffen van de fiscale
tegemoetkoming voor buitengewone ziektekosten. De vorige minister van
Financiën, Gerrit Zalm, had hierop al aangedrongen omdat deze
belastingaftrek onbeheersbare trekken begon te krijgen. Tegelijk gaan de
zorgpremies omhoog.

Opvallend is verder het voornemen van het kabinet om de
woningcorporaties stevig aan te pakken. Voor volgend jaar worden alvast
euro 750 mln aan inkomsten geboekt uit een nog in te voeren heffing op
de financiële reserves van de corporaties. Dit bedrag werd al genoemd in
het regeerakkoord, maar overleg heeft hierover nog niet plaats gevonden
met de sector. De woningcorporaties kunnen de heffing niet doorberekenen
in de huren, want het kabinet heeft de huurstijging in deze
kabinetsperiode gekoppeld aan de inflatie.

Nog eens euro 75 mln moet komen uit het vpb-plichtig
(vennootschapsbelasting) maken van de woningcorporaties voor hun
commerciële activiteiten.

De groei van de economie zal ook volgend jaar een brede basis hebben,
verwacht het CPB. De groei van de wereldhandel zal weer iets versnellen
en daar profiteert ook Nederland van. De 'made in Holland'-uitvoer
groeit met ruim 3%, terwijl de doorvoer van goederen met dubbele cijfers
blijft toenemen.

Het CPB weerspreekt de kritiek van diverse instituten dat het kabinet te
veel geld uitgeeft en daardoor bijdraagt aan oververhitting van de
economie. Risico van oververhitting acht het CPB voorlopig beperkt.

Kabinetsplannen

Bpm-belasting op nieuwe auto's omhoog

Energieheffing milieuonvriendelijke motoren en apparaten

Luchthavenbelasting stijgt

Komst verpakkingsbelasting

Accijnzen alcohol en tabak omhoog

Btw op kermisattracties en pretparken naar 19 procent

Geen fiscale tegemoetkoming buitengewone ziektekosten


Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


--
dooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vliereliere

Fouten zelf verbeteren en comma's, punten ! " zelf toevoegen

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages