NSND Moravice 2017

76 views
Skip to first unread message

Neven Vucinic

unread,
Dec 4, 2017, 5:30:21 PM12/4/17
to nistasene...@googlegroups.com
ekipa, 22.12-24.12 - NSND Moravice 11
smještaj u domu.
hrana u Ramajani.

najave*

najava1: 
Malo mjesto, malo prirode,
veća stanica,
ništa se neće dogoditi 11 - haiku

najava2:
I ovaj put se ništa neće dogoditi. 2017.
- mudrac 

najava3: 
Nigda se ništa ne dogodi. - nepoznati žitelj Moravica


* preuzeto u pubu

Tomislav Marcinkovic

unread,
Dec 5, 2017, 2:21:35 AM12/5/17
to nistasenecedogoditi
+1


--
--
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "nista se nece dogoditi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogoditi+unsub...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Dobrica Pavlinusic

unread,
Dec 5, 2017, 2:23:34 AM12/5/17
to nistasene...@googlegroups.com
+1

On Mon, Dec 4, 2017 at 11:30 PM, Neven Vucinic <neven....@gmail.com> wrote:

Aleksandar Erkalovic

unread,
Dec 5, 2017, 4:48:44 AM12/5/17
to nistasene...@googlegroups.com
+1

On Mon, Dec 4, 2017 at 11:30 PM, Neven Vucinic <neven....@gmail.com> wrote:

--
--
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "nista se nece dogoditi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogoditi+unsub...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Ivo Ugrina

unread,
Dec 5, 2017, 4:49:32 AM12/5/17
to nistasene...@googlegroups.com
+1

Dolazim 23. ujutro

2017-12-05 10:48 GMT+01:00 Aleksandar Erkalovic <aerk...@gmail.com>:
> +1
>
> On Mon, Dec 4, 2017 at 11:30 PM, Neven Vucinic <neven....@gmail.com>
> wrote:
>>
>> ekipa, 22.12-24.12 - NSND Moravice 11
>> smještaj u domu.
>> hrana u Ramajani.
>>
>> najave*
>>
>> najava1:
>> Malo mjesto, malo prirode,
>> veća stanica,
>> ništa se neće dogoditi 11 - haiku
>>
>> najava2:
>> I ovaj put se ništa neće dogoditi. 2017.
>> - mudrac
>>
>> najava3:
>> Nigda se ništa ne dogodi. - nepoznati žitelj Moravica
>>
>>
>> * preuzeto u pubu
>>
>> --
>> --
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "nista se nece dogoditi" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to nistasenecedogo...@googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
>
>
>
> --
> http://www.binarni.net/
>
> --
> --
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "nista se nece dogoditi" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to nistasenecedogo...@googlegroups.com.

Damjan Pavlica

unread,
Dec 5, 2017, 7:33:33 AM12/5/17
to nistasene...@googlegroups.com
+1 (50%)

+1

Dolazim 23. ujutro

>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
>
>
>
> --
http://www.binarni.net/
>
> --
> --
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "nista se nece dogoditi" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an

> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
--
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "nista se nece dogoditi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogoditi+unsub...@googlegroups.com.

luka8088

unread,
Dec 5, 2017, 2:50:23 PM12/5/17
to nistasene...@googlegroups.com
1+

Luka
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogo...@googlegroups.com.

Marcell Mars aka Nenad Romic

unread,
Dec 5, 2017, 3:55:23 PM12/5/17
to nistasene...@googlegroups.com
+2 (patrice)

1+

Luka
+1 (50%)

+1

Dolazim 23. ujutro

>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
>
>
>
> --
http://www.binarni.net/
>
> --
> --
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "nista se nece dogoditi" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an

> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
--
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "nista se nece dogoditi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogoditi+unsubscribe...@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
--
--
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "nista se nece dogoditi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogoditi+unsub...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
--
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "nista se nece dogoditi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogoditi+unsub...@googlegroups.com.

Vladan Popovic

unread,
Dec 6, 2017, 7:57:17 AM12/6/17
to nistasene...@googlegroups.com, Neven Vucinic
+2
--
vladan

vlebo

unread,
Dec 7, 2017, 4:49:52 AM12/7/17
to nista se nece dogoditi

za sada +1


shinighami

unread,
Dec 17, 2017, 9:37:22 AM12/17/17
to nista se nece dogoditi
+1

Tin Crnkovic

unread,
Dec 18, 2017, 3:17:58 PM12/18/17
to nista se nece dogoditi
+2

Damjan Pavlica

unread,
Dec 20, 2017, 8:53:27 AM12/20/17
to nistasene...@googlegroups.com

Narode imam dva pitanja. Došao bih sa prijateljem pa me zanima kakva je situacija za smaštaj, i ima li snega, tj jel prohodno kolima?
Hvala, Damjan

borna aristan

unread,
Dec 21, 2017, 6:13:42 AM12/21/17
to nista se nece dogoditi
+1

Neven Vucinic

unread,
Dec 21, 2017, 6:44:39 AM12/21/17
to nistasene...@googlegroups.com
- smještaja ima
- snijega nema - prohodno je

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nistasenecedogoditi+unsubscribe...@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Damjan Pavlica

unread,
Dec 21, 2017, 7:08:07 AM12/21/17
to nistasene...@googlegroups.com
e hvala puno, znači može se stić :)

Goran Mahovlić

unread,
Dec 21, 2017, 8:37:45 AM12/21/17
to nistasene...@googlegroups.com
+1

Damjan Pavlica

unread,
Dec 22, 2017, 5:44:38 AM12/22/17
to nistasene...@googlegroups.com

+2

Marko Djordjevic

unread,
Dec 22, 2017, 5:54:35 AM12/22/17
to nistasene...@googlegroups.com
+1

Neven Vucinic

unread,
Dec 22, 2017, 9:43:22 AM12/22/17
to nistasene...@googlegroups.com
Ekipa, ja sam tamo u domu di smo svake godine. 
Uglavnom kada dodjete javite se na 0989866309 pa vas smjestimo. 

vidimo se! 

Dino B.

unread,
Dec 22, 2017, 11:28:16 AM12/22/17
to nista se nece dogoditi
+2  (ne trebamo smjestaj)

Goran Sustek

unread,
Dec 23, 2017, 10:32:41 AM12/23/17
to nista se nece dogoditi
+1
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages