9 views
Skip to first unread message

Rajeeb Bastola

unread,
Sep 10, 2019, 12:33:13 AM9/10/19
to nepal...@googlegroups.com
भुटान हुनु पर्ने हो, भूटान भएको छ । कस्ले सच्याउने होला ? 

--Advocate Rajeeb Bastola

Supreme Court, Kathmandu, Nepal

Contact:

+977 9841314405 (Mobile)

+977 014600324 (Residence

Gmail Yahoo Facebook

Krish Dulal

unread,
Sep 10, 2019, 6:39:39 AM9/10/19
to nepal...@googlegroups.com
राजिव जी,
सरोकारका लागि धन्यवाद्
Correction was done.
Best
Krish--
--
तपाँई "nepaliwiki" गुगल समुको सदस्य भएकाले यो इमेल सन्देश पाउनु भएको हो।
थप जानकारीका लागि जानुहोस्: http://groups.google.com/group/nepaliwiki
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "nepaliwiki" group.
To unsubscribe from this group, send email to nepaliwiki-...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/nepaliwiki?hl=en
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "नेपाली विकि" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nepaliwiki+...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/nepaliwiki/CAL45L%3DY1UMkb0fefJjXpav0vGGsPr4eXEFNODGwJ8MzKsfeg_Q%40mail.gmail.com.

Rajeeb Bastola

unread,
Sep 10, 2019, 10:29:21 PM9/10/19
to nepal...@googlegroups.com
धन्यवाद सर 

Rajeeb Bastola

unread,
Sep 11, 2019, 11:11:48 PM9/11/19
to nepal...@googlegroups.com
दुलाल सर 
ब्रुनाई हुनु पर्ने हो,  ब्रुनेई  भएको छ ।  
  

Krish Dulal

unread,
Sep 12, 2019, 6:36:01 AM9/12/19
to nepal...@googlegroups.com
Sorry to respond late
I will check soon
Thanks
Krish

Nirmal Dulal

unread,
Sep 12, 2019, 6:54:30 AM9/12/19
to nepaliwiki
I already corrected that one
Thanks,
Nirmal--
Regards,

Nirmal Dulal
Phone:+977-9851118529
Kathmandu, Nepal.

Saroj Dhakal

unread,
Sep 12, 2019, 8:10:10 AM9/12/19
to Wikipedia Google Group
Thanks Rajeeb Sir for your continuous suggestions. Thanks Nirmal Sir for looking into it.

Thanks,
Saroj

Rajeeb Bastola

unread,
Sep 14, 2019, 9:30:03 AM9/14/19
to nepal...@googlegroups.com
दुलाल सर  
मलेसिया हुनु पर्ने हो, मलेशिया भएको छ ।  

--
Sent from Gmail Mobile
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages