تَسلیَت.

13 views
Skip to first unread message

Aref

unread,
May 18, 2019, 1:11:10 PM5/18/19
to nabinai...@googlegroups.com
با درود. بانو یاسَمینِ پَریش خانَندِیِ رادیو اصفَهان را ازدَست دادیم.مَن ِ
بِ جمِعِیِ هُنَری مخسوسن بِ هَمنُعانَم تَسلیَت میگویَم.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages