طلب بخشش

0 views
Skip to first unread message

Amir Alizadeh

unread,
May 4, 2021, 6:27:14 PM5/4/21
to nabinai...@googlegroups.com
با درود فراوان به همگان.
طلب بخشش.

با چهره غمگین و شرمسار. او را برای عرض معذرت و طلب بخشش به پیش آقا آوردن.
خم شد که پای آقایش را ببوسد. آقا پای خود را کنار کشیده و مجتبی را صدا زد.
گفت حالا کارَت به جایی رسیده که به نور چشم من قاسم سلیمانی چنین اهانت میکنی.
مگر فراموش کرده ای که این عظمت و برکتی که ما داریم از برکت وجود میدان است.
سپس اشاره ای به مجتبی کرده و مجتبی سیلی محکمی بر گردن او زد.
و با ناراحتی گفت افسوس میخورم که دستم عاجز است و خود نمیتوانم چنین سیلی به تو ی
نمک نشناس به زنم.
ظریف با شرمندگی گفت: آقا ای کاش میتوانستی با دستِ مبارک خود نه یک سیلی بلکه صد
سیلی به من به زنی. که سیلی خوردن از دستِ مبارک تو مرا غریق رحمت می سازد.
ای کاشک زهرمار میخوردم و آن جرعه را پیش از مصاحبه نمینوشیدم.
که با اشاره ی آقا مجتبی سیلی محکمتری به او زد و از اتاق بیرونش بردند.


شاد باشید.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages