اگر من رئیس جمهور شوم (3)

2 views
Skip to first unread message

Aref Saberi

unread,
May 20, 2021, 3:15:24 AM5/20/21
to nabinai...@googlegroups.com
اگر من رئیس جمهور شوم....
(قسمت سوم)
سید عارف صابری

من اگر رئیس جمهور شوم, قبل از آنکه بخواهم کاندیدا شوم, اول سعی می¬کنم
یک وقتی بگذارم و کتابچه قانون اساسی را یک ورقی بزنم و آن را با دقت
بخوانم تا ببینم کجا چه خبری است, و اگر فرصت نکردم که با دقت بخوانم,
سعی می¬کنم همانطور سر سری هم که شده آن را بخوانم, یا اگر هم نرسیدم که
سرسری هم بخوانم, سعی می¬کنم حداقل همان موادی که مربوط به ریاست جمهوری
است یک نگاهی بیاندازم ببینم اصلا قرار است من چه کاره بشوم, چه وظایفی
دارم, چه اختیاراتی دارم, چه حد و حدودی دارم, چه کاری از دستم بر
می¬آید, اصلا قرار است چه کاره این مملکت باشم! بعد که موضوع دستم آمد
می¬روم سر وقت اونهایی که سر کار هستند و هستند و اونهایی که هستند و
نیستند و اونهایی که نیستند و هستند و اونهایی که اصلا زبیخ نیستند, ولی
سایشون همه¬جا هست, و کتابچه را به آنها نشان می¬دهم و از همه آنها
می¬پرسم: اینهایی که این تو نوشته درسته؟ یعنی میشه انجامش داد؟ یعنی من
این کارها را می¬توانم انجام بدهم؟«... بعد یواشکی و در گوشی ازشون
می¬پرسم: »خدا وکیلی, این تن بمیره, خود تو میذاری؟ پس فردا نمیگی دل
شوره گرفتم, نگرانم, دلواپسم؟«. آنوقت اگر همه گفتند »آره میشه, آره
میذاریم کار کنی«, می¬روم توی خانه و به این فکر می¬کنم که چه شعاری بدهم
که شعار نباشد و بشود انجامش داد و نه خودم را مضحکه دیگران بکنم و نه
دیگران را مضحکه خودم!
بعد سعی می¬کنم به این سوال فلسفی که از ابتدای خلقت بشریت بی¬جواب مانده
است خوب فکر کنم که »مگر نه آن است که قوه مجریه کارش اجرا است, پس چرا
همه کاندیداها با شعار به میدان می¬آیند؟ که اگر کارش شعار دادن بود که
اسمش را می¬گذاشتند قوه شعاریه!«. پس سعی می¬کنم شعار دادن را فراموش کنم
و فکر کنم که در این کشوری که همه ایامش »برهه حساس« است چه کاری می¬توان
اجرا کرد که محض رضای خدا برای یک روز هم که شده از »برهه حساس« خارج
شود. آنوقت اگر کار به درد بخوری به ذهنم رسید که بتواند از حساسیت »برهه
حساس« بکاهد و درد دل و دل مالش و دل پیچه دلواپسان را درمان کند,
کاندیدا خواهم شد.

#اگر_من_رئیس_جمهور_شوم
#سید_عارف_صابری
#وبلاگ_سرخ_سرخ_مثل_سیب_زمینی
#طنز
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages