روحانی: می‌ گویم واکسن نزدم باور نمی کنند، می‌ خندند!

2 views
Skip to first unread message

Amir Alizadeh

unread,
May 15, 2021, 3:39:20 PM5/15/21
to _Nabinaiane iran
با درود فراوان به همگان.
روحانی: می‌ گویم واکسن نزدم باور نمی کنند، می‌ خندند!

این حرف حسن روحانی که من واکسن نزده ام مرا یاد این ابیات از مولوی می اندازد که:
آن یکی گفتا که اشترا که هی,
از کجا میآیی ای اقبال پی.
گفت از حمام گرم کوی تو,
گفت: خود پیداست از زانوی تو.
حالا این حسن روحانی میگوید من میگویم واکسن نزده ام باورشان نمیشود و میخندند.
نکند مردک انتظار دارد وقتی میگوید واکسن نزده ام اشکی در چشمی جاری شود و بگوید
دلم برات میسوزد. چرا نزده ای؟ پولش را نداری,
یا اینکه آرزو داری زودتر به دیدار حضرت امام بروی به آن دنیا.

روحانی امروز در واکنش به افشاگری اخیر احمدی نژاد در باره واکسن زدن مقامات حکومتی
گفت: ...من سراغ ندارم هیچ مسئول سطح بالایی در این کشور که در غیر چارچوب
سند واکسیناسیون از واکسن استفاده کرده باشد یا بخواهد استفاده بکند، اصلاً
هیچ‌کدام از ما، گاهی به من می‌رسند، از من می‌پرسند من می‌گویم واکسن نزده‌ام،
باورشان
نمی‌شود، می‌خندند...همه مسئولان ما همین جور هستند...

شاد باشید

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages