انتخاب اصلح

2 views
Skip to first unread message

Hamid Moradi

unread,
Feb 21, 2016, 7:16:06 AM2/21/16
to moshaver-modir, moshaver-modiriat, moshavereh-modir, moshavereh-modiriat
دکتر سهیلا خدامی
دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس
کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر تهران
کد انتخاباتی 4594
رزومه علمی وشغلی:
عضو هیئت رئیسه و هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت
مشاور و محقق در زمینه مدیریت و بازاریابی
دارنده دهها مقاله و چندین کتاب
رتبه اول آزمون دکترا
Dr Khoddami.JPG

Hamid Moradi

unread,
Feb 21, 2016, 7:18:17 AM2/21/16
to ali_pir...@yahoo.com, ap_...@yahoo.com, payam_n...@yahoo.com, par...@gmail.com, par.na...@gmail.com, par_na...@yahoo.com, parisa.a...@yahoo.com, ukc...@yahoo.co.uk, parast...@yahoo.com, oscar...@yahoo.com, omra...@gmail.com, omid...@gmail.com, nsaleh...@yahoo.com, sholeh...@yahoo.com, noba...@gmail.com, nima...@yahoo.com, niakan_r...@yahoo.com, negin...@yahoo.com, n_sar...@yahoo.com, nasser.hey...@kermantablo.com, nasr...@yahoo.com, nasi13...@yahoo.com, nasi...@yahoo.com, t.naj...@yahoo.com, saeid.n...@yahoo.com, nader...@yahoo.com, mojta...@ymail.com, nabia...@yahoo.com, n_ke...@yahoo.com, mz_gh...@yahoo.com, mtale...@yahoo.com, mry....@gmail.com, movaseg...@yahoo.com, mousa...@gmail.com, mostafa...@yahoo.com, mostafa.mom...@edbi.ir, moshavere...@googlegroups.com, moshaver...@googlegroups.com, moshaver...@googlegroups.com, moshave...@googlegroups.com, mosav...@yahoo.com, morv...@gmx.com, mortez...@yahoo.com, morad...@yahoo.com, morad...@yahoo.com, morad...@gmail.com, nilofa...@yahoo.com, mona....@yahoo.com, momtaz...@gmail.com, mojabi...@gmail.com, mohse...@yahoo.com, moham...@gmail.com, parsianf...@gmail.com, mohammad...@yahoo.com, mohamma...@yahoo.com
Dr Khoddami.JPG

Hamid Moradi

unread,
Feb 21, 2016, 7:23:06 AM2/21/16
to moshavere...@googlegroups.com, moshave...@googlegroups.com, moshaver...@googlegroups.com, Management...@yahoogroups.com
Dr Khoddami.JPG
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages