جرات تلاش كردن

6 views
Skip to first unread message

hamid moradi

unread,
Oct 28, 2011, 9:36:33 AM10/28/11
to moshavere...@googlegroups.com


جرات تلاش كردن
رام كنندگان حيوانات سيرك براي مطيع كردن فيلها از ترفند ساده اي استفاده مي كنند.زماني كه حيوان هنوز بچه است، يكي از پاهاي او را به تنه درختي مي بندند. حيوان جوان هر چه تلاش مي كند نمي تواند خود را از بند خلاص كند اندك اندك اين عقيده كه تنه درخت خيلي قوي تر از اوست در فكرش شكل مي گيرد.وقتي حيوان بالغ و نيرومند شد ،كافي است شخصي نخي را به دور پاي فيل ببندد و سر ديگرش را به شاخه اي گره بزند. فيل براي رها كردن خود تلاشي نخواهد كرد .

پاي ما نيز ، همچون فيلها،اغلب با رشته هاي ضعيف و شكننده اي بسته شده است ،
اما از آنجا كه از بچگي قدرت تنه درخت را باور كرده ايم،
به خود جرات تلاش كردن نمي دهيم،
غافل از اينكه براي به دست آوردن آزادي ، يك عمل جسورانه كافيست .

پائولوكوئيلو
 
مركز تخصصي مشاوره مديريت و مهندسي صنايع

 
 
 
 
 
 
 
 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages