Localization Swedish (sv-SE)

15 views
Skip to first unread message

marlun78

unread,
Mar 10, 2009, 8:57:06 AM3/10/09
to MooTools Lang
Can't get that Git to work, so I post the source here instead.
/Martin

=======================================================
=======================================================
=======================================================

/*
Script: Date.Swedish.js
Date messages for Swedish (SE).

License:
MIT-style license.

Authors:
Martin Lundgren

*/

MooTools.lang.set('sv-SE', 'Date', {

months: function(i){
return ['januari', 'februari', 'mars', 'april', 'maj', 'juni',
'juli', 'augusti', 'september', 'oktober', 'november', 'december'][i]
},
days: function(i) {
return ['söndag', 'måndag', 'tisdag', 'onsdag', 'torsdag', 'fredag',
'lördag'][i];
},
// culture's date order: YYYY-MM-DD
dateOrder: ['year', 'month', 'date', '-'],
AM: '',
PM: '',

/* Date.Extras */
ordinal: function(dayOfMonth){
// Not used in Swedish
return '';
},

lessThanMinuteAgo: 'mindre än en minut sedan',
minuteAgo: 'ungefär en minut sedan',
minutesAgo: '{delta} minuter sedan',
hourAgo: 'ungefär en timme sedan',
hoursAgo: 'ungefär {delta} timmar sedan',
dayAgo: '1 dag sedan',
daysAgo: '{delta} dagar sedan',
lessThanMinuteUntil: 'mindre än en minut sedan',
minuteUntil: 'ungefär en minut sedan',
minutesUntil: '{delta} minuter sedan',
hourUntil: 'ungefär en timme sedan',
hoursUntil: 'ungefär {delta} timmar sedan',
dayUntil: '1 dag sedan',
daysUntil: '{delta} dagar sedan'

});

=======================================================
=======================================================
=======================================================

/*
Script: FormValidator.Swedish.js
Date messages for Swedish.

License:
MIT-style license.

Authors:
Martin Lundgren

*/

MooTools.lang.set('sv-SE', 'FormValidator', {

required:'Fältet är obligatoriskt.',
minLength:'Ange minst {minLength} tecken (du angav {length}
tecken).',
maxLength:'Ange högst {maxLength} tecken (du angav {length} tecken).
',
integer:'Ange ett heltal i fältet. Tal med decimaler (t.ex. 1,25) är
inte tillåtna.',
numeric:'Ange endast numeriska värden i detta fält (t.ex. "1" eller
"1.1" eller "-1" eller "-1,1").',
digits:'Använd endast siffror och skiljetecken i detta fält (till
exempel ett telefonnummer med bindestreck tillåtet).',
alpha:'Använd endast bokstäver (a-ö) i detta fält. Inga mellanslag
eller andra tecken är tillåtna.',
alphanum:'Använd endast bokstäver (a-ö) och siffror (0-9) i detta
fält. Inga mellanslag eller andra tecken är tillåtna.',
dateSuchAs:'Ange ett giltigt datum som t.ex. {date}',
dateInFormatMDY:'Ange ett giltigt datum som t.ex. YYYY-MM-DD (i.e.
"1999-12-31")',
email:'Ange en giltig e-postadress. Till exempel "er...@domain.com".',
url:'Ange en giltig webbadress som http://www.google.com.',
currencyDollar:'Ange en giltig belopp. Exempelvis 100,00.',
oneRequired:'Vänligen ange minst ett av dessa alternativ.',
errorPrefix: 'Fel: ',
warningPrefix: 'Varning: ',

//FormValidator.Extras

noSpace: 'Det får inte finnas några mellanslag i detta fält.',
reqChkByNode: 'Inga objekt är valda.',
requiredChk: 'Detta är ett obligatoriskt fält.',
reqChkByName: 'Välj en {label}.',
match: 'Detta fält måste matcha {matchName}',
startDate: 'startdatumet',
endDate: 'slutdatum',
currendDate: 'dagens datum',
afterDate: 'Datumet bör vara samma eller senare än {label}.',
beforeDate: 'Datumet bör vara samma eller tidigare än {label}.',
startMonth: 'Välj en start månad',
sameMonth: 'Dessa två datum måste vara i samma månad - du måste ändra
det ena eller det andra.'

});

=======================================================
=======================================================
=======================================================

Class: Date {#Date}
=====================================

Contains the messages for [Date.Extras][] in Swedish.

### Authors

* Martin Lundgren

### Usage

Simply change the language property to *sv-SE*.

MooTools.lang.setLanguage("sv-SE");

See also: [Date.Extras][] and [Lang][]

[Lang]: http://www.mootools.net/docs/more/Core/Lang
[Date.Extras]: http://www.mootools.net/docs/more/Native/Date.Extras

=======================================================
=======================================================
=======================================================

Class: FormValidator {#FormValidator}
=====================================

Contains the messages for [FormValidator][] in Swedish.

### Authors

* Martin Lundgren

### Usage

Simply change the language property to *sv-SE*.

MooTools.lang.setLanguage("sv-SE");

See also: [FormValidator][] and [Lang][]

[FormValidator]: http://www.mootools.net/docs/more/Forms/FormValidator#FormValidator
[Lang]: http://www.mootools.net/docs/more/Core/Lang

=======================================================
=======================================================
=======================================================

Carl Holmberg

unread,
Mar 12, 2009, 2:14:36 PM3/12/09
to MooTools Lang
Hej, såg du inte mitt inlägg i en tidigare tråd?

Har inte hunnit kolla ingom din version än, men ska göra det
senare....

Mvh Carl

Aaron Newton

unread,
Mar 16, 2009, 1:15:08 AM3/16/09
to mootoo...@googlegroups.com
Even if you can't get git to work, please use gist.github.com so that we can ensure nothing is lost in email (encoding, line breaks, etc) and so that people can comment and post updates.

Email here again when you have it in a gist so we can pick it up!
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages