ഫലപ്രഖ്യാപനം/പത്രക്കുറിപ്പ്

4 views
Skip to first unread message

manoj k

unread,
Apr 2, 2014, 7:28:56 AM4/2/14
to Wikimalayalam
പത്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ ?
വിക്കിയിലൊരെണ്ണം തുടങ്ങി വച്ചിട്ടുണ്ട്. http://goo.gl/LSZN5a
6-7 മണിയോടെ അയച്ചാലേ നാളേയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കൂ.

Manoj.K/മനോജ്.കെ
www.manojkmohan.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages