Białystok => Mid/ Senior Frontend Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Sep 20, 2021, 3:30:13 AMSep 20
to
Naszym klientem jest firma europejska, która działa na rynku ponad
20 lat. W Polsce firma ma biuro w Białymstoku, ale na tym
stanowisku jest możliwość pracy zdalnej. Firma specjalizuje
się w zaawansowanym gromadzeniu danych, dystrybucji danych,
usługach w zakresie widoczności funduszy oraz rozwiązaniach do
publikacji danych.

*****
***** Mid/ Senior Frontend Developer
********** Zakres obowiązków:

* praca nad rozwojem aplikacji firmy
* wybór najlepszych technologii dla projektu
* współpraca z innymi członkami zespołu


***** Nasze super wymagania:

* minimum 3 letnie doświadczenie komercyjne
* bardzo dobra znajomość:
** HTML, Javascript, +ES6
** CSS & SASS
* dobra znajomość minimum jednego z frameworków: Vue, Angular albo
React
* znajomość języka angielskiego na poziomie B1


***** Oferujemy:

* zatrudnienie na B2B/ UoP
* możliwość wpływu na projekt i wdrażania swoich pomysłów
* praca z biura w Białymstoku albo zdalnie
* nauka języka angielskiego
* opieka medyczna


***** Inne:

* zatrudnienie na B2B/ UoP
* możliwość wpływu na projekt i wdrażania swoich pomysłów
* praca z biura w Białymstoku albo zdalnie
* nauka języka angielskiego
* opieka medyczna


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/47400-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2109
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=867744b7ecf910cb95137efc1763a92f

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Sep 29, 2021, 10:15:13 AMSep 29
to
Naszym klientem jest firma europejska, która działa na rynku ponad
20 lat. W Polsce firma ma biuro w Białymstoku, ale na tym
stanowisku jest możliwość pracy zdalnej. Firma specjalizuje
się w zaawansowanym gromadzeniu danych, dystrybucji danych,
usługach w zakresie widoczności funduszy oraz rozwiązaniach do
publikacji danych.

*****
***** Mid/ Senior Frontend Developer
********** Zakres obowiązków:

* praca nad rozwojem aplikacji firmy
* wybór najlepszych technologii dla projektu
* współpraca z innymi członkami zespołu


***** Nasze oczekiwania:
ID=af74426471daba3ee34130b0c2433f16

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 9, 2021, 4:00:12 AMOct 9
to
Naszym klientem jest firma europejska, która działa na rynku ponad
20 lat. W Polsce firma ma biuro w Białymstoku, ale na tym
stanowisku jest możliwość pracy zdalnej. Firma specjalizuje
się w zaawansowanym gromadzeniu danych, dystrybucji danych,
usługach w zakresie widoczności funduszy oraz rozwiązaniach do
publikacji danych.

*****
***** Mid/ Senior Frontend Developer
********** Zakres obowiązków:

* praca nad rozwojem aplikacji firmy
* wybór najlepszych technologii dla projektu
* współpraca z innymi członkami zespołu


***** Nasze super wymagania:

* minimum 3 letnie doświadczenie komercyjne
* bardzo dobra znajomość:
** HTML, Javascript, +ES6
** CSS & SASS
* dobra znajomość minimum jednego z frameworków: Vue, Angular albo
React
* znajomość języka angielskiego na poziomie B1


***** Oferujemy:

* zatrudnienie na B2B/ UoP
* możliwość wpływu na projekt i wdrażania swoich pomysłów
* praca z biura w Białymstoku albo zdalnie
* nauka języka angielskiego
* opieka medyczna


***** Inne:

* zatrudnienie na B2B/ UoP
* możliwość wpływu na projekt i wdrażania swoich pomysłów
* praca z biura w Białymstoku albo zdalnie
* nauka języka angielskiego
* opieka medyczna


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/47400-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
ID=04fb33d4064211e5681776923a988aac

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 18, 2021, 8:15:14 AMOct 18
to
Naszym klientem jest firma europejska, która działa na rynku ponad
20 lat. W Polsce firma ma biuro w Białymstoku, ale na tym
stanowisku jest możliwość pracy zdalnej. Firma specjalizuje
się w zaawansowanym gromadzeniu danych, dystrybucji danych,
usługach w zakresie widoczności funduszy oraz rozwiązaniach do
publikacji danych.

*****
***** Mid/ Senior Frontend Developer
********** Realizowane zadania:

* praca nad rozwojem aplikacji firmy
* wybór najlepszych technologii dla projektu
* współpraca z innymi członkami zespołu


***** Od Kandydatów wymagamy:

* minimum 3 letnie doświadczenie komercyjne
* bardzo dobra znajomość:
** HTML, Javascript, +ES6
** CSS & SASS
* dobra znajomość minimum jednego z frameworków: Vue, Angular albo
React
* znajomość języka angielskiego na poziomie B1


***** Proponujemy:

* zatrudnienie na B2B/ UoP
* możliwość wpływu na projekt i wdrażania swoich pomysłów
* praca z biura w Białymstoku albo zdalnie
* nauka języka angielskiego
* opieka medyczna


***** Inne informacje:
ID=355e912bdf61cc7dafd6d83418d6c9d8

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 7:15:18 AMOct 27
to
ID=86fbb23969c2e765134ba1c9e7e0e2ca

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages