Białystok => Regular Java Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Dec 4, 2021, 5:45:17 AM12/4/21
to
Our Client is an international, digital development company,
specializing in development of web and mobile applications.

*****
***** Regular Java Developer
********** Position description:

* Defining features and implementation specifications based on
business requirements
* Developing high-quality software for complex back-end systems and
APIs
* Developing back-end software solutions to deliver intuitive, fast,
and fun web experiences
* Identifying enhancements and modifications that improve product
quality


***** Must have:

* Minimum 2-3 years of experience with Java and advanced Java
Technologies
* Good knowledge and work experience in at least 2-3 areas from:
Spring, Springboot, AOP, REST, Security, ORM, JPA, Hibernate
* Strong English skills


***** Good to have:

* Well versed with Micro services architecture


***** Benefits offered:

* Offer competitive salary (b2b)
* Fully remote work
* Being part of interesting projects


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/53321-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2112
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=ff15c15c71575425ac8bcd4432b55bdf

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages