Poznań => Blockchain Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 7:30:17 AMOct 27
to
For our client, an international Finnish company, who specializes in
the remote software development, we are looking for

*****
***** Blockchain Developer
********** Position description:

We're looking for a decent backend developer interested in learning
blockchain technology and becoming a blockchain specialist. We are
going to support this individual in the training and certification
in the Hyperledger Fabric platform.
* Exploring the secrets of Hyperledger Fabric :)
* Administration of a private Blockchain network
* Writing business logic contained in smart contracts
* Implementation of API for communication with the Blockchain


***** Desired skills & experience:

* Good knowledge of Node.js/Go/Java (2-3 years)
* Excellent English skills
* We don't expect the candidate to know blockchain technologies, we
rather expect a growth mindset, willingness to learn, and a solid
engineering background


***** We offer:

* the opportunity to develop in writing automated tests
* private medical health care
* multisport
* flexible working hours
* possibility of working remotely
* training & conference budget
* chillout area (PS4, table tennis, table soccer)
* free breakfast or lunch every week :)


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/55020-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=4a383c484c905213edfe6239018113a4

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages