Warszawa => Node.js Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Dec 3, 2021, 12:00:14 PM12/3/21
to
Dla naszego Klienta, lidera rozwiązań w obszarze pozapłacowych
świadczeń pracowniczych z zakresu sportu, rekreacji, kultury
oraz programów kafeteryjnych, poszukujemy obecnie osoby na
stanowisko

*****
***** Node.js Developer
********** Realizowane zadania:

* realizacja projektów aplikacji backendowych począwszy od etapu
zbierania wymagań, poprzez dobór stosowanych rozwiązań i ich
wykorzystanie a skończywszy na uruchomieniu w środowisku
docelowym i dostarczeniem dokumentacji technicznej
* proces utrzymywania istniejących aplikacji i systemów włącznie z
monitoringiem, poprawą błędów i optymalizacją
* ciągłe monitorowanie trendów rozwojowych w technologiach
internetowych oraz stałe szkolenie w zakresie możliwości
stosowania najnowszych rozwiązań związanych z technologiami
mobilnymi
* współpracę z zespołem projektowym w obranej metodyce prowadzenia
projektów
* projektowanie rozwiązań na podstawie dostarczonych wymagań
biznesowych


***** Nasze wymagania:

* minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
* dobra znajomość frameworka Node.js oraz architektury
mikroserwisów
* dobra znajomość zagadnienień związanych z procesem wytwarzania
oprogramowania: SDLC, CI/CD, testy, dokumentacja
* znajomość rozwiązania GraphQL, noSQL, GIT
* znajomość:
** Docker, Kubernetes
* znajomość testów
* język angielski na poziomie czytania i tworzenia dokumentacji
technicznej


***** Proponujemy:

* zatrudnienie na UoP albo B2B
* elastyczny czas pracy
* kartę MultiSport, opieka medyczna
* karta kafeteryjna
* krótszy czas pracy w piątki


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/51420-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2112
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=ccd1e676d8918db9d1cd3aaf87f6e1a9

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages