Warszawa => Konsultant wsparcia systemu ERP - obszar finansów <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Dec 3, 2021, 10:00:18 AM12/3/21
to
Nasz Klient to międzynarodowy producent systemów zarządzania
przedsiębiorstwem, od ponad 20 lat na rynku polskim,
dostarczający rozwiązań dla klientów w Polsce i Europie.

*****
***** Konsultant wsparcia systemu ERP - obszar finansów
********** Twoje zadania:

* Opieka powdrożeniowa Klientów w obsłudze systemu ERP
* Wsparcie nowych członków zespołu (wewnętrznych oraz
zewnętrznych np. zasoby Partnerów)
* Dbanie o terminowość i wysoką jakość realizacji powierzonych
zadań
* Obsługa Klientów zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami i
procedurami wewnętrznymi
* Realizacja wyznaczonych zadań zgodnie z procedurami
* Zasilanie baz wiedzy i tworzenie dokumentacji
* Zbieranie i przekazywanie informacji zwrotnych z rynku o produktach
* Stałe samokształcenie - wiedza merytoryczna.
* Reprezentowanie firmy zgodnie z przyjętą polityką i
obowiązującymi uprawnieniami
* Obsługa procesu reklamacyjnego
* Nadzór techniczny nad sprzętem.
* Przygotowanie i prowadzenie szkoleń
* Wdrożenie i coaching nowego pracownika
* Współudział w projektach między działowych


***** Oczekiwania:

* Dobra znajomość zagadnień finansów (doświadczenie lub zdobyte
wykształcenie)
* Wiedza z zakresu administracji i diagnozowania problemów w
systemach Windows
* Podstawowe doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP
* Efektywna komunikacja - formułowanie jasnych i zwięzłych
wypowiedzi ustnych i pisemnych
* Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i
piśmie
* Umiejętność analitycznego myślenia
* Umiejętność szybkiego uczenia się
* Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
* Wysoka kultura osobista
* Systematyczność i obowiązkowość
* Terminowość oraz samodyscyplina
* Obsługa komputera - znajomość popularnych programów użytkowych
(programy z grupy MS Office)
* Umiejętność pracy w zespole


***** Zapunktujesz dodatkowo gdy posiadasz:

* Ukończone kursy z obszaru finansów (księgowości po Polsku, MSR
itd.).
* Wysokie zdolności interpersonalne.


***** Proponujemy:

* Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o UoP
* Możliwość częściowej pracy zdalnej
* Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych
* Możliwość udziału w interesujących projektach
* Szkolenia produktowe


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/52740-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2112
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=a25d5ff47b83d42dc1782e2ab01d0a92

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages