Lublin => SAP PP Consultant <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Dec 4, 2021, 9:00:17 AM12/4/21
to
Our Client is a global consulting firm helping companies navigate
business transformation through innovative enterprise solutions.

*****
***** SAP PP Consultant
********** The Key Responsibilities:

* Consult, train, and provide any other services necessary to
implement the application within the assumed time and budget,
* Suggest the best possible business solutions in the scope of
implementation,
* Document your work in accordance with the applicable rules and
methodology,
* Look for solutions to problems occurring in the implementation
process,
* Identify existing threats and inform the Project Manager about them,
* Actively cooperate with other project team members,
* Maintain a good relationship with the client,
* Support the sales process by presenting the application and assist
in the preparation of substantive parts of offers.


***** Must have:

* Good knowledge of SAP PP modules,
* Minimum 5-7 years of experience with SAP implementation projects,
* Fluent knowledge of English (min. B2 level),
* High analytical skills and problem-solving approach,
* Readiness for business travels,
* Deep understanding of business processes,
* University degree.


***** Benefits offered:

* Atractive salary
* Remote work
* Flexible working hours


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/55785-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2112
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=414a01a59261124a41236feec8fa5f55

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages