Poznań => Mid/Senior Node.js Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Sep 30, 2021, 12:45:17 PMSep 30
to
For our client, an international Finnish company, who specializes in
the remote software development, we are looking for a
Regular/Senior Node.js Developer

*****
***** Mid/Senior Node.js Developer
********** Position description:

* designing and implementing new features
* optimizing applications for maximum speed and scalability
* helping with overall systems/data architecture development and
integrations
* participating in workshops audits
* leading R&D around new libraries and tools and incorporating them
into our stack


***** Must have:

* more than 2 years of commercial experience with Node.js
* good knowledge of Node.js and its frameworks/libraries i.e.Express
and Mongoose
* Linux experience
* hands-on experience in Web application development
* good communicative skills
* English - at least B2


***** Good to have:

* understanding of AWS infrastructure


***** Benefits offered:

* paid days off
* flexible working hours
* possibility of working remotely
* constant development and creative work
* training & conference budget
* chillout area (PS4, table tennis, table soccer)
* free breakfast or lunch every week :)


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/54940-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2109
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=c37ff7528765d7817990dc9c763aa57f

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 9, 2021, 5:30:12 AMOct 9
to
For our client, an international Finnish company, who specializes in
the remote software development, we are looking for a
Regular/Senior Node.js Developer

*****
***** Mid/Senior Node.js Developer
********** Position description:

* designing and implementing new features
* optimizing applications for maximum speed and scalability
* helping with overall systems/data architecture development and
integrations
* participating in workshops audits
* leading R&D around new libraries and tools and incorporating them
into our stack


***** Desired skills & experience:

* more than 2 years of commercial experience with Node.js
* good knowledge of Node.js and its frameworks/libraries i.e.Express
and Mongoose
* Linux experience
* hands-on experience in Web application development
* good communicative skills
* English - at least B2


***** Good to have skills:

* understanding of AWS infrastructure


***** We offer:

* paid days off
* flexible working hours
* possibility of working remotely
* constant development and creative work
* training & conference budget
* chillout area (PS4, table tennis, table soccer)
* free breakfast or lunch every week :)


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/54940-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
ID=80ef7a2c24f73f3bf2b96f0dd7205f77

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 18, 2021, 10:00:15 AMOct 18
to
For our client, an international Finnish company, who specializes in
the remote software development, we are looking for a
Regular/Senior Node.js Developer

*****
***** Mid/Senior Node.js Developer
********** Main responsibilities:

* designing and implementing new features
* optimizing applications for maximum speed and scalability
* helping with overall systems/data architecture development and
integrations
* participating in workshops audits
* leading R&D around new libraries and tools and incorporating them
into our stack


***** Must have:

* more than 2 years of commercial experience with Node.js
* good knowledge of Node.js and its frameworks/libraries i.e.Express
and Mongoose
* Linux experience
* hands-on experience in Web application development
* good communicative skills
* English - at least B2


***** Good to have:

* understanding of AWS infrastructure


***** Benefits offered:
ID=343748c8809f5111d4efb1ac8c5d1597

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 4:45:13 AMOct 27
to
For our client, an international Finnish company, who specializes in
the remote software development, we are looking for a
Regular/Senior Node.js Developer

*****
***** Mid/Senior Node.js Developer
********** Responsibilities:

* designing and implementing new features
* optimizing applications for maximum speed and scalability
* helping with overall systems/data architecture development and
integrations
* participating in workshops audits
* leading R&D around new libraries and tools and incorporating them
into our stack


***** Desired skills & experience:

* more than 2 years of commercial experience with Node.js
* good knowledge of Node.js and its frameworks/libraries i.e.Express
and Mongoose
* Linux experience
* hands-on experience in Web application development
* good communicative skills
* English - at least B2


***** Good to have skills:

* understanding of AWS infrastructure


***** We offer:
ID=e195b39cf8d4dbf999ffc778d324d4bd

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages