Warszawa => Mid Frontend Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 18, 2021, 10:30:13 AMOct 18
to
Nasz międzynarodowy Klient, z siedzibą we Francji oraz oddziałami
między innymi w Warszawie, Nowym Yorku, Hong Kongu, Mauritiusie,
Toronto. Firma uznawana jest za lidera w zarządzaniu łańcuchem
dostaw, pracująca między innymi dla Coca Cola, Nestle, Johnson &
Johnson, Renault, ING i Subway.

*****
***** Mid Frontend Developer
********** Key duties:

* create new and develop existing micro-apps using multiple leading
front-end frameworks
* take full ownership of the platform - make decisions concerning
architecture, UI and tooling
* contribute to private UI Kit
* work with product and UI/UX team to understand desired application
capabilities
* get encouragement and support if you would like to explore
non-frontend responsibilities
* be a part of an inclusive and multicultural workplace culture


***** Must have:

* 2+ years of experience in a similar role
* Fluency in English
* Experience with: JavaScript, and one of popular JS frameworks (
Angular, React, etc.)
* Experience with front-end unit testing frameworks and testing
practices
* Experience with clean code and other techniques helpful in
maintaining high code quality


***** Benefits offered:

* competitive salary
* fully remote work or in the office in Warsaw
* great degree of autonomy in how you work
* benefits (covered or co-financed): health care, multisport card,
life insurance, French and Polish classes
* Lunch Card (after probation period)
* flexible work schedule
* casual and friendly as well as diverse and international work
environment


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/49840-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=c5445b0cacfd3d8d5a41fea8caac5ec1

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 5:30:14 AMOct 27
to
Nasz międzynarodowy Klient, z siedzibą we Francji oraz oddziałami
między innymi w Warszawie, Nowym Yorku, Hong Kongu, Mauritiusie,
Toronto. Firma uznawana jest za lidera w zarządzaniu łańcuchem
dostaw, pracująca między innymi dla Coca Cola, Nestle, Johnson &
Johnson, Renault, ING i Subway.

*****
***** Mid Frontend Developer
********** The Key Responsibilities:

* create new and develop existing micro-apps using multiple leading
front-end frameworks
* take full ownership of the platform - make decisions concerning
architecture, UI and tooling
* contribute to private UI Kit
* work with product and UI/UX team to understand desired application
capabilities
* get encouragement and support if you would like to explore
non-frontend responsibilities
* be a part of an inclusive and multicultural workplace culture


***** Desired skills & experience:

* 2+ years of experience in a similar role
* Fluency in English
* Experience with: JavaScript, and one of popular JS frameworks (
Angular, React, etc.)
* Experience with front-end unit testing frameworks and testing
practices
* Experience with clean code and other techniques helpful in
maintaining high code quality


***** We offer:
ID=831251fc311cf431e110d30b73ae4cb6

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages