Białystok => Performance Engineering <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Dec 4, 2021, 4:45:15 AM12/4/21
to
Our Client is an international, digital development company,
specializing in development of web and mobile applications.

*****
***** Performance Engineering
********** Responsibilities:

* Build and execute various types of performance tests
* Create and maintain test harnesses to inject load, analyze metrics
from application and system logs, and simulate system behavior
based on the production workload of these applications.
* Uses rigorous logic and methods to solve difficult problems with
effective solutions.
* Consults with Development engineers in problem resolution.


***** Must have:

* Minimum 2-3 years of experience on similar position
* Experience with Load Runner / Neoload / JMeter
* Strong scripting/coding acumen with either Java, JavaScript, Perl or
Python
* Strong Architecture and analytical knowledge on E2E applications
across various technology stacks (LB,Cache, Web, App, DB)
* Experience with APM tools like New Relic / AppDynamics/ Dynatrace /
CA Wily Introscope / Riverbed
* Strong communication, decision making and interpersonal skills.


***** Good to have:

* Good knowledge on Linux/Unix commands and shell scripting
* Experience with DevOps Tools - Splunk, Git / Gitlab, Vault,
SonarQube, Artifactory, Moon, Confluence etc.


***** Benefits offered:

* Offer competitive salary (b2b)
* Fully remote work
* Being part of interesting projects


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/53361-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2112
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=734fb05a41f9943518312599c58fbcc0

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages