Wrocław => Scrum Master <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 18, 2021, 10:15:13 AMOct 18
to
Our Client implement Agile methodology to develop products for one of
the biggest Polish outsourcing companies.

*****
***** Scrum Master
********** Job description:

* Facilitating scrum meetings
* Leading team towards achieving its goals
* Facilitating team to finding solutions to impediments


***** Desired skills & experience:

* At least 1-2 years of hands-on experience as a Scrum Master
* Familiarity with software development life cycle
* Knowledge of agile software development methodologies
* High communication skills and interpersonal (listening, empathy,
assertiveness)
* Experience with agile toolset
* Experience with project-management tool (i.e. Jira, Confluence)
* Willingness to continuous improvement of SDLC process


***** Good to have skills:

* Scrum Master certification
* Technical background
* Experience with distributed remote teams


***** We offer:

* Atractive salary
* Work from home possible
* Elastic work hours
* Library of IT-related books
* Refund of english lessons
* Non-corporate atmosphere


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/55240-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=85118506dd4899c0f73a1a0b284e0938

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 11:30:14 AMOct 27
to
Our Client implement Agile methodology to develop products for one of
the biggest Polish outsourcing companies.

*****
***** Scrum Master
********** Main responsibilities:
ID=a6dab3b836ef5cc1cde86b964b34b306

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages