Lublin => REACT Frontend Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 12:30:14 PMOct 27
to
Naszym Klientem jest Software House z Lublina, który realizuje
różnorodne projekty dla swoich klientów. Są na rynku ponad 5
lat, realizując ponad 400 projektów. Płaska i przejrzysta
struktura organizacji, współpraca z klientami ze Stanów
Zjednoczonych i Zachodniej Europy. Szukamy osoby na stanowisko

*****
***** REACT Frontend Developer
********** Nasze super wymagania:

* Bardzo dobra znajomość JavaScript oraz biblioteki React,
* Znajomość przynajmniej jednego narzędzia/preprocesora do
stylowania aplikacji webowych - Sass/Less/Postcss/tailwind,
* Znajomość przynajmniej jednego bundlera js-owego -
webpack/parcel/snowpack


***** Zapunktujesz dodatkowo gdy posiadasz:

* Znajomość TypeScripta
* Znajomość przynajmniej jednej biblioteki do zarządzania stanem
aplikacji - redux/ mobx/ zustand
* Znajomość przynajmniej jednej biblioteki do pisania testów - jest
/mocha /testing- library


***** Oferujemy:

* Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
* Pracę przy wymagających projektach łączących różny zakres
technologii
* Doświadczenie w międzynarodowych projektach
* Pracę w zgranym zespole
* Możliwość rozwoju
* Szkolenia
* Lekcje języka angielskiego
* Kartę sportową OK System
* Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz
zaangażowania


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/55820-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=d86fd0ff88812379124ce7123012b9f2

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages