Warszawa => Service Manager (Chatbot Team) <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 3:15:15 AMOct 27
to
Our client is one of the biggests TSL (Transport, Shipping, Logistics)
worldwide company, with with more than 140 years of logistics
experience, with about 2000 locations around the world and more
than 76 000 employees wordwide. For main IT Department, based in
South Warsaw.

*****
***** Service Manager (Chatbot Team)
********** Key duties:

* Implementation of IT Service managment processes for the responsible
Services
* Execution of service delivery & management of service performance of
the specific service
* Act as a quality gate keeper to ensure operational readiness for
changes/ new releases/ initial rollout in countries
* Responsible for the analysis, planning, measuring and improvement of
the availability of IT services in respect to the agreed service
levels
* Ensures that implementations and ongoing services are delivered on
time and meet client requirements by maintaining tight control
over the project schedule, risks, scope of work and budget
* Support of internal service review meetings covering performance,
service improvements, quality aspects and processes
* We use
** ServiceNow
** Confluence
** Jira
** Robotic Process Automation (RPA)


***** Desired skills & experience:

* Few (minimum 2-3) years of relevant work experience in service
management, business analysis / requirements engineering,
specification and verification
* Exeprience with Robotic Process Automation (RPA) is a must
* Experience in identifying process improvements and beneficial usage
of new technological developments
* Strong business and system acumen. Good understanding of application
life cycles
* Strong customer service orientation
* Fluency in written and spoken English


***** We offer:

* Attractive salary
* Work in a dynamically developing company, which is a global leader
in the transport and logistic sector
* Various challenges at work
* Great atmosphere
* Subsidies to private health care, sport cards and group insurance


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/51200-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=b1253e1b5a29702255ffc89761266ee8

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages