Gdańsk => Senior Software Architect (Java) <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Nov 24, 2021, 10:45:15 AM11/24/21
to
Our Client is a global smart energy leader in the worldwide
transformation of the electricity grid into an energy control
network.

*****
***** Senior Software Architect (Java)
********** Position description:

* Select technologies, design IT system architecture and control
implementation process.
* Development and implementation of basic assumptions for the creation
of the System
* Indicating optimal solutions that meet business requirements as part
of creating programs and applications within the framework of the
adopted assumptions
* Designing system architecture of products in terms of new components
and modifications
* Care for designing solutions that meet safety and performance
requirements
* Identification of hardware environment, infrastructure and software
requirements
* Cooperation with business owners to understand the needs and design
the best solutions
* Selection of technologies, products and tools
* Identification and management of risk factors related to the adopted
architecture and technology
* Coordination and control and implementation of System components,
including installation in indicated environments
* Recommending and introducing new technologies as part of the
System's production
* Creating documentation of the System architecture and its components
at all levels of detail - including the System database, the
System architectural components, data flows and integration with
external systems.
* Designing of IT system components in accordance with the guidelines
of functional requirements and their analysis carried out by the
Business Analyst- backend,


***** Position requirements:

* Minimum 3 years experience as a Tech Leader
* Minimum 5 years experience as a Java Developer
* Knowledge of:
** Spring-Boot
** Spring-Data
** Spring-Security
** Spring-Web
** ORM - hibernate preferred
** Maven
** PowerShell
* Relational Databases
* Enterprise Integration Patterns
* Developing web applications
* Microservices patterns
* C# development experience
* Messaging Patterns
* Bachelor Degree in computer science
* Agile methodologies
* CI/CD principles
* Cloud tools experience (ideally Azure platform, but not necessery)
* Basic knowledge of:
** Angular and JavaScript/TypeScript development skills
** RESTful services development
** SOAP and XML
* Good English skills (written and verbal)


***** We offer:

* Attractive salary
* Full remote work
* Work in a dynamically developing company
* Various challenges at work
* Great atmosphere


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/57120-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2111
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=77f5d7be642bb574fdf9c03d5c00d2c4

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Dec 4, 2021, 4:30:15 AM12/4/21
to
Our Client is a global smart energy leader in the worldwide
transformation of the electricity grid into an energy control
network.

*****
***** Senior Software Architect (Java)
********** Main responsibilities:
***** Must have:
***** Benefits offered:

* Attractive salary
* Full remote work
* Work in a dynamically developing company
* Various challenges at work
* Great atmosphere


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/57120-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2112
ID=ec89d6ec162d65b526272e5e1ad85fa4

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages