Toruń => Full Stack (Node.js, React.js) Developer <=

0 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Oct 27, 2021, 6:00:15 AMOct 27
to
Our Client is Polish branch of American startup creating artificial
intelligence solutions.

*****
***** Full Stack (Node.js, React.js) Developer
********** Responsibilities:

* Developing and designing new product features for a machine
learning-native SaaS application that works across photos, video,
audio, and text data.
* Be a part of the team behind a highly interactive, web based
application that supports visual data annotation to be utilized in
modern AI and ML systems
* Collaborating with the dev team and the business team, you will
provide high quality testing solutions for the successful
deployment and operation of our code


***** Must have:

* Minimum 3 years of experience on similar position
* Good knowledge of Node.js, TypeScript, React,js, Git
* Very good English skills
* Communication skills
* Critical thinking
* Problem solving


***** Good to have:

* Knowledge of AWS RDS, docker, kubernetes,elasticsearch, REST
* Interest in Machine Learning


***** Benefits offered:

* Attractive salary
* Fully remote work
* International, creative and developer friendly working environment
* Interesting projects


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/50050-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2110
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=483d0c404bb5a92bead5ebc99dcb5bb0

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages