கருநாடக த்தில் கண்டெடுத்த பார் சுவநாதர் ஊர் மக்களிடமே ஒப்படைக்கப்பட்டு வழிபடு தொடங்கியது

5 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 16, 2019, 9:58:02 AM2/16/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 கருநாடக இன்டலக காமலேசுவரர் கோயில் அருகு கண்டெடுத்த பாருசுவநாதர் சிற்பம் அவ்வூரினைச் 
சார்ந்த சமண மக்க ளிடமே  ஒப்படைக்கப்பட்டு அவர்களும் வழிபாட்டிடம் அமைத்து வழிபடுகின்றனராம் 

image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages