சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி // தருமநாதசாமி கோயில் திருத்தணி

6 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 1:10:40 PM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali, SivaKumar, podhuvan sengai, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Vasudevan Letchumanan, Seshadri Sridharan, Suresh Kumar

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி // தருமநாதசாமி கோயில் திருத்தணி
tarumanathar tiruttaNi1.jpg
tarumanathar tiruttaNi2.jpg
tarumanathar tiruttaNi2a.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages