தமிழ்மரபு அறக்கட்டளை நிகழ்வுகள் - பிப்ரவரி 2024

140 views
Skip to first unread message

தேமொழி

unread,
Jan 29, 2024, 8:46:26 PMJan 29
to மின்தமிழ்
Veeramamunivar - Kadigai.jpeg
அனைவருக்கும் வணக்கம்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கடிகை முதன்மைநிலை இணைய வழிக் கல்விக்கழகம் இந்த ஆண்டு நடத்தும் முதல் ஜூம் வழி கருத்தரங்கத்திற்கான அழைப்பிதழ்.

கடிகையின் ஐரோப்பியத் தமிழியல் துறையின் கீழ் வீரமாமுனிவரின் நினைவு நாளை ஒட்டி  இந்தக் கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த நிகழ்ச்சியில் முனைவர் க. சுபாஷிணி, முனைவர் நா. கண்ணன், முனைவர் ஆனந்த் அமலதாஸ், முனைவர் ஆ. நிர்மலா ஆகிய நால்வரும் வீரமாமுனிவரின் தமிழுக்கான பங்களிப்பு மற்றும் அவரின் படைப்புகளின் வழியே நடத்தப்படும் ஆய்வுகள் பற்றி முக்கிய தகவல்களைப்  பகிர உள்ளனர். 

இதில் பங்குகொள்ள முன்பதிவு அவசியம். 
பதிவு செய்து கொள்ள: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvdOuoqT8jE9AuKqdYLNzriOLO2A4UwMon

நாள்: பிப்ரவரி 3, 2024
நேரம்: இந்திய நேரம் மாலை 3 முதல் 5 வரை.

புதிய தகவல்களை  கற்றுக் கொள்ள, இது ஓர் அரிய வாய்ப்பு.

நன்றி
கருத்தரங்கு ஏற்பாட்டுக் குழு
கடிகை
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை

தேமொழி

unread,
Feb 3, 2024, 4:37:56 AMFeb 3
to மின்தமிழ்
நேரலை . . . இன்றைய வீரமாமுனிவர் சிறப்பு நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது.
https://fb.watch/pZMhBHRsHz/ 

Sekar Mariappan

unread,
Feb 3, 2024, 6:46:26 AMFeb 3
to mint...@googlegroups.com
Please share the digital certificate

Sekar Mariappan


M Sekar 

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mintamil/55de3593-7bb6-44fb-9930-5615d4b5148en%40googlegroups.com.

தேமொழி

unread,
Feb 5, 2024, 8:40:18 PMFeb 5
to மின்தமிழ்
அனைவருக்கும் வணக்கம்,
350.jpeg
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு  வழங்கும் 
இணையவழி . . . 
---------------------
திசைக்கூடல் - 350
---------------------
பிப்ரவரி 11, 2024 - ஞாயிற்றுக்கிழமை    
இந்திய / இலங்கை நேரம் - மாலை 4.00 மணி 

"தென்னிலங்கையில் மொழிகளும் வட்டார மொழி வழக்குகளின் சிறப்பும்"  

சிறப்புரையாளர்
முனைவர் தம்மிக்க ஜயசிங்க 
முதுநிலை விரிவுரையாளர், சிங்களத் துறை,
றுகுண பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

நோக்கவுரை: 
முனைவர் க.சுபாஷிணி
தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு, ஜெர்மனி.

வலையரங்கம்:
Meeting ID: 841 5941 9415 ; Passcode: thfi

தொடர்புக்கு:
முனைவர் மு. இறைவாணி, திரு.வருண் பிரபு
கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர்கள்,
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு

தேமொழி

unread,
Feb 5, 2024, 11:33:56 PMFeb 5
to மின்தமிழ்
veeramamunivarnew.jpg
வீரமாமுனிவர் நினைவுநாள்
சிறப்புக் கருத்தரங்க நிகழ்ச்சி
https://youtu.be/YkdAOYMHrug

---
On Monday, January 29, 2024 at 5:46:26 PM UTC-8 தேமொழி wrote:

தேமொழி

unread,
Feb 11, 2024, 12:29:23 AMFeb 11
to மின்தமிழ்
நினைவூட்டல் . . .  

Subashini Thf

350.jpg
இன்று நமது திசைக்கூடல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்ற உள்ள பேராசிரியர் தம்மிக்க தென்னிலங்கையில் தமிழ்ப் பேராசிரியராக பணியாற்றும் ஒரு சிங்களவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பன்மொழி கற்ற அறிஞர்.

தென்னிலங்கையின் தனித்துவமான பல்வேறு பண்பாட்டுக் கூறுகளைத் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருபவர்.

அவரது ஆய்வுரையைக் கேட்கவும் அதன் பின்னர் அவரோடு உரையாடவும் இன்றைய திசைக் கூடல் நிகழ்ச்சியில் இந்திய இலங்கை நேரம் மாலை 4 மணிக்கு இணைந்து கொள்ளத் தவறாதீர்கள்.
___________________________________________________________________________________________
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு  வழங்கும்
இணையவழி . . .
-------------------------

திசைக்கூடல் - 350
------------------------

பிப்ரவரி 11, 2024 - ஞாயிற்றுக்கிழமை
இந்திய / இலங்கை நேரம் - மாலை 4.00 மணி

"தென்னிலங்கையில் மொழிகளும் வட்டார மொழி வழக்குகளின் சிறப்பும்"  

சிறப்புரையாளர்
முனைவர் தம்மிக்க ஜயசிங்க
முதுநிலை விரிவுரையாளர், சிங்களத் துறை,
றுகுண பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

வலையரங்கம்:
Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/84159419415?pwd=OHNNVllPNzVPM0JSS3oxRXZvTUpSUT09
Meeting ID: 841 5941 9415 ; Passcode: thfi
___________________________________________________________________________________________
தேமொழி

unread,
Feb 12, 2024, 5:49:24 PMFeb 12
to மின்தமிழ்
350.jpg

தென்னிலங்கையில் மொழிகளும் வட்டார மொழி வழக்குகளின் சிறப்பும்
— முனைவர் தம்மிக்க ஜயசிங்க
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நிகழ்ச்சி
திசைக்கூடல் - 350 [பிப்ரவரி 11, 2024]
https://www.youtube.com/watch?v=_l9nOXtLh2w

இந்திய மற்றும் இலங்கை ஊடகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் வேறுபட்ட கலைச்சொற்களின் சிறு தொகுப்பு இங்கு உள்ளது.
https://vaanieditor.com/WebPages/dialects.aspx
------------------------------------------------------------------------------------

தேமொழி

unread,
Feb 20, 2024, 8:30:31 PMFeb 20
to மின்தமிழ்
அனைவருக்கும் வணக்கம்,

351.jpg

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
வழங்கும் இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி
---------------------------------------------------------------
திசைக்கூடல் - 351
---------------------------------------------------------------
பிப்ரவரி 24, 2024 - சனிக்கிழமை  
இந்திய நேரம் - மாலை 4:00 மணி
(மலேசிய நேரம் - மாலை 6:30 மணி)

தலைப்பு:
"சயாம் - பர்மா மரண இரயில்பாதை -
மறக்கப்பட்ட உண்மைகள்"


சிறப்புரையாளர்
திரு.சந்திரசேகரன் பொன்னுச்சாமி,
சயாம் பர்மா மரண இரயில்பாதை ஆர்வலர் குழு சங்கத் தலைவர்,
சிரம்பான், மலேசியா.


நோக்கவுரை:
முனைவர் க.சுபாஷிணி
தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு, ஜெர்மனி.

வலையரங்கம்:
Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/84159419415?pwd=OHNNVllPNzVPM0JSS3oxRXZvTUpSUT09
Meeting ID: 841 5941 9415 ; Passcode: thfi

தொடர்புக்கு
முனைவர் மு. இறைவாணி, திரு.வருண் பிரபு
கருத்தரங்கப் பொறுப்பாளர்கள்,
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு

தமிழால் இணைவோம் 
---

தேமொழி

unread,
Feb 21, 2024, 2:41:11 AMFeb 21
to மின்தமிழ்
Madurai Branch Event.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

தேமொழி

unread,
Feb 21, 2024, 3:24:13 AMFeb 21
to மின்தமிழ்
palladam.jpg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தேமொழி

unread,
Feb 24, 2024, 1:24:05 AMFeb 24
to மின்தமிழ்
நினைவூட்டல் . . .  

நமது திசைக்கூடல் நிகழ்ச்சியில் பர்மா-சயாம் மரண ரயில்பாதை பணி அமைப்பு, அதில் பணியாற்றச் சென்று உயிர் இழந்தோர், தப்பித்து வந்தோர் பற்றிய ~80 ஆண்டுகால வரலாற்றுச் செய்தி பற்றிய உரை நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. குழுவில் உள்ளோர் நேரம் ஒதுக்கி மாலை 4 மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜூம் இணையம் வழி கலந்து கொள்ளத் தயாராகுங்கள்.

351.jpg
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
வழங்கும் இணையவழி உரைத்தொடர் நிகழ்ச்சி
---------------------------------------------------------------
திசைக்கூடல் - 351
---------------------------------------------------------------
பிப்ரவரி 24, 2024 - சனிக்கிழமை  
இந்திய நேரம் - மாலை 4:00 மணி
(மலேசிய நேரம் - மாலை 6:30 மணி)

தலைப்பு:
"சயாம் - பர்மா மரண இரயில்பாதை - மறக்கப்பட்ட உண்மைகள்"

சிறப்புரையாளர்
திரு.சந்திரசேகரன் பொன்னுச்சாமி,
சயாம் பர்மா மரண இரயில்பாதை ஆர்வலர் குழு சங்கத் தலைவர்,
சிரம்பான், மலேசியா.

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/84159419415?pwd=OHNNVllPNzVPM0JSS3oxRXZvTUpSUT09
Meeting ID: 841 5941 9415 ; Passcode: thfi
--------------------------------------------------------------

தேமொழி

unread,
Feb 25, 2024, 4:49:15 AMFeb 25
to மின்தமிழ்
suba.jpg
கடல் கடந்த தமிழ்
-முனைவர்.க.சுபாஷிணி
https://youtu.be/Zf4JpJRFjgY

-----------
On Wednesday, February 21, 2024 at 12:24:13 AM UTC-8 தேமொழி wrote:
palladam.jpg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தேமொழி

unread,
Feb 25, 2024, 4:50:38 AMFeb 25
to மின்தமிழ்
351.jpg

சயாம் - பர்மா மரண இரயில்பாதை -மறக்கப்பட்ட உண்மைகள்
திரு.சந்திரசேகரன் பொன்னுச்சாமி,
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நிகழ்ச்சி
திசைக்கூடல் - 351 [பிப்ரவரி 24, 2024]
https://youtu.be/jRTUIL_FQsk

--------------

தேமொழி

unread,
Feb 27, 2024, 5:32:11 AMFeb 27
to மின்தமிழ்
varalarru-kappiyam-coverpage.png
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின்  
சுவலி" ஒலிநூல் திட்டத்தின் வழியாக. .
தமிழறிஞர் ஏ.கே.வேலவன் - எழுதிய
 வரலாற்றுக்காப்பியம் சங்ககாலம்முதல் பகுதி நூலைக் கேட்டு மகிழலாம்.
நூலை வாசித்து உதவியவர் சரோஜா இளங்கோவன்.
https://suvali.tamilheritage.org/வரலாற்றுக்காப்பியம்-சங்/
---

தேமொழி

unread,
Feb 29, 2024, 4:07:42 AMFeb 29
to மின்தமிழ்
board game people5.png
தமிழ் மரபுக் காணொளி வெளியீடு:
தமிழர் மரபு விளையாட்டு: பெரிய தாயம்
https://youtu.be/JuiMWChdzfQ

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages