சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி /// அயோத்யா அகழாய்வில் ராமன் சீதைஏதும் இல்லை பழம் களிமண் சமண உருவானதன கிட்டியது

10 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 2:17:11 PM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி /// அயோத்யா அகழாய்வில் ராமன் சீதைஏதும் இல்லை பழம் களிமண்  சமண உருவானதன கிட்டியது  

ayodhyaa.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages