​ ​சமண சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடலில் மனம் வேதனையில் மூழ்க் கும் காட்சி

5 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 16, 2019, 7:24:03 AM2/16/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai
நூ த லோ சு
மயிலை
இதுவும் பழம் செய்திதான் 
 சமணர்கள் மனம் வேதனையில் மூழ்க் கும் காட்சி 
இட்டாவா அருகு இக்கடில ஈஸ்வரிபுரம் உ பி யமுனைஆறு கீழ் கரை 
image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages