உக்கா ப்பிடிக்கும் அம்மண நாக சந்நியாசி ​சிற்பம்

8 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 16, 2019, 10:31:54 AM2/16/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, SivaKumar, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Seshadri Sridharan, muthum...@gmail.com, ara...@gmail.com, Thenee MK
நூ த லோ சு
மயிலை
 இணையாயத்தில் கண்டது 
உக்கா ப்பிடிக்கும் அம்மண நாக சந்நியாசி சிற்பம் 
16 ஆம் நூற்றாண்டு சின்னையன் பேட்டை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 
அம்மண சன்யாசிகள் ஊர் ஊராக சுற்றுவர் மலைக்குகைகளில் ஒதுங்கி  வாழ்வர் 
அவ்வழி திருவண்ணாமலையில் கடையாக இருந்த சித்தர் சிலருள் ஒருவர் இரமண மகரி சி 

image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages