சிதறுண்டநிலையில் ​சமண சிற்பங்கள் கருநாடக மண்ணை

5 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 16, 2019, 9:33:23 AM2/16/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை

பெங்களூரு 60 கி மீ தென் மேற்கு கருநாடக மண்ணை
 சிதறுண்டநிலையில்   சமண சிற்பங்கள் வழிபாட்டு  அமைப்புகள் 

இராசராசன் வெற்றிகொண்ட மண்ணை க்கடக்கம் வேறு அது மிக்க
 வடக்கான   கருநாடடகம்/மரா ட்டத்தில் உள்ளது தற்கால மான்யகேடகம்  

image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages