சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // Metamorphosis of a Mahavira image

14 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 1:06:51 AM3/15/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, SivaKumar, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Maravanpulavu K. Sachithananthan, ara...@gmail.com, thirumurai, Raji M, Thenee MK, Muthu muthali, muthum...@gmail.com, Banukumar Rajendran, Suresh Kumar, Seshadri Sridharan, Kanaka Ajithadoss
நூ த லோ சு
மயிலை
 சமச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல்  தொடர்ச்சி // ஓர் பழம் செய்திதான் தெரிந்தவர் நினைவூட்டலுக்கு எனக்கொள்ளலாம் 
ஆழியாறு நீர்த்தேக்கம் கரையில் புலியங்கண்டி  எனும் ஊரில் முக்குடையுடன் கூடிய தீர்த்தங்காரர் சிற்பம் பெண்தெய்வ 
வடுவுக்கேற்ப தலையணி போன்ற வற்றுடன் திருத்தப்பட்டு ஆதாளி அம்மன் என வணங்கப்படுகின்றதாம்
மேலும் செய்திகளுக்கு இச்சுட்டி வழி சென்று காண்க 

Metamorphosis-of-a-Mahavira-image/article14787665.ece
JULY 04, 2007 00:00 IST UPDATED: SEPTEMBER 29, 2016 01:23 IST
T.S. Subramanian
How a seventh century Jain sculpture became an Amman idol in rural Tamil Nadu

Metamorphosis of a Mahavira image

image.png
AthaLi amman CBE.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages