சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி /// சடசர்லா மெகபூப்நகர் மாவட்டம் தெலுங்கானா

2 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 2:01:22 PM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி /// சடசர்லா மெகபூப்நகர் மாவட்டம் தெலுங்கானா 

கிருட்டின்னா ஆற்றின் கிளையாறு மீனாம்பரக்  கரையில் அமைந்த சடைசேர்லா பருசாவேதேசுவரர்  சிவன்கோயிலைக்கப்பட்டது சமணக்கோயிலாகுமாம் 

முழு விவரத்திற்கு படத்தில் வைக்கப்பட்ட செய்தியைப்பார்க்க
satcherla APfind.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages