Re: [GoogleGroups - Minimakety.cz] Pozvánka

36 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Dušan Garba

unread,
May 25, 2010, 5:20:23 PM5/25/10
to minima...@googlegroups.com
Lubo�i,
m�l bych z�jem o jeden nocleh v hotelu Jelenice.
Mohl bys mi jej zamluvit, pokud se pamatuju zn� se s n�k�m z veden� hotelu.
P�edem d�ky.

Du�an

----- Original Message -----
From: "Lubom�r Koutn�" <Koutny....@seznam.cz>
To: <jaku...@seznam.cz>; "Vladim�r Kunert" <v.ku...@tiscali.cz>; "Robert
Pajas" <rober...@yahoo.com>; "L kom Jarosllav Straka" <str...@elsat.cz>;
"Tomďż˝ Bartovskďż˝" <tomas.b...@vscht.cz>; <im...@volny.cz>; "hotel
jelenice" <jele...@hotelbrno.cz>; "Josef Kubeďż˝" <j.k...@centrum.cz>;
"KAPLAN ELEKTRO" <ele...@kaplan.cz>; "Du�an Garba (E-mail 2)"
<dusan...@tiscali.cz>; "Stefan Gasparin" <sgas...@iol.cz>; "Aleďż˝
St��tesk�" <ales.st...@gmail.com>; "| Dal��" <stra...@chello.cz>;
"Minimakety.cz" <minima...@googlegroups.com>; "shark"
<shark...@centrum.cz>
Sent: Tuesday, May 25, 2010 3:34 PM
Subject: [GoogleGroups - Minimakety.cz] Pozv�nka


V�en�,
v p��loze zas�l�m pozv�nku na OPENSCALE 2010 s�asov�m rozvrhem. Douf�m, �e
se mi ozve i b�val� model�� Vl��a Kunert a hlavn� se objev� na Medl�nk�ch a
na banketu v sobotu ve�er vMIKI klubu v �abin�ch, M�me tam reservov�no cca
40 m�st, Pavel Str�n�k bude prom�tat asi 250 nejlep��ch fotek ze 40 ti let
historie dvacetinek - to zabere asi 1/2 hodiny, jinak voln� z�bava a
konzumace j�del i n�poj� dle vlastn�ho v�b�ru.
Oproti programu, proto�e letos asi nebude RAPIER FEST, tak FLY OFF
Schneiderova poh�ru nebude dopoledne, ale p�esouv� se na odpoledn�- term�n
up�esn�me na m�st�. Kdo m� doma n�jak�ho plov�kovce z t�to doby - t�eba i
M-oďż˝, nechďż˝ to vezme sebou.
Pro mimobrn�nsk� je zde l�kav� nab�dka ubytov�n� v hotelu Jelenice. Ti, co
to loni vyu�ili p�li jen chv�lu (nocleh i se sn�dan� byl za re�ijn� cenu 100
Kďż˝).

S pozdravem L. Koutnďż˝

--
---------------------
POZOR: Diskusnďż˝ skupina "Minimakety.cz" na server GoogleGroups byla
nahrazena f�rem s n�sleduj�c� adresou: http://www.minimakety.cz/forum/
Pros�me, neotev�rejte dal�� diskusn� t�mata, GoogleGroups "Minimakety.cz"
budou do p�l roku uzav�eny a p��stupn� pouze pro �ten�
------------------------
Tuto zpr�vu jste obdr�eli, proto�e odeb�r�te Skupina "Minimakety.cz"
slu�by Skupin Google
Pro p�isp�v�n� do t�to skupiny ode�lete e-mail na adresu
minima...@googlegroups.com
Chcete-li odhl�sit odb�r t�to skupiny, po�lete e-mail na adresu
minimaketycz...@googlegroups.com
Dal�� nastaven� najdete v t�to skupin� na adrese
http://groups.google.com/group/minimaketycz?hl=cs?hl=cs

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages