அசநெல்லிக்குப்பம் தீர்த்தங்காரர் சிற்பம்

10 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 13, 2019, 5:23:34 PM2/13/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை

இது இருப்பது அசநெல்லிக்குப்பம் 
சிவன் ? பிள்ளையார் ?? கோயில் மூன்றில் இடம் கிட்டியுள்ளது 

இவ்வூர் திருமால்பூர் மேற்கு 2 கி மீ  
குசத்தலை ஆறு = இரண்டாகப்பிரியாத கூவம் தென்கரை 
 
image.png

asanellikkuppam.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages