காணொளி: மாற்றத்திறனாளிகளுக்காகச் சைகை மொழியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலை வெளியிட்ட தமிழக அரசு

11 views
Skip to first unread message

தேமொழி

unread,
Dec 3, 2022, 10:17:49 PM12/3/22
to மின்தமிழ்
காணொளி: மாற்றத்திறனாளிகளுக்காகச் சைகை மொழியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலை வெளியிட்ட தமிழக அரசு
thamizhtthai vaazhtthu.jpg
இணைப்பில்  காணொளி இணைக்கப்பட்டுள்ளது 

thamizhtthaai vaazhtthu.mp4
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages