சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //கின்னசு, 108 அடி உயர இரிசபதேவர் சிலை - மங்கி- துங்கி மலை , மரா ட்டம்

4 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 29, 2019, 9:48:25 AM3/29/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 
ஆ னால் பழமையான குகைகள் பற்பல முதலில்  காண்க 
பின்மேலும்  மிக நல்ல முழு விவரங்களுக்கு செல்க  https://en.wikipedia.org/wiki/Mangi-Tungi

image.png


camanam tEtal mangithunki MH RISHABNATH+.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages