சமண ச்சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // பாட்னா காவல்துறையினர் ஜமுயி சிகந்தரா மத்வே காலை பள்ளத்தில் தீத்தங்கரர் சிற்பத்தை கண்டு பிடித்துள்ளனர்

6 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 8, 2019, 5:02:57 AM3/8/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 3 ஆண்டிற்குமேல் பழம் செய்தி 
சமண ச்சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //  பாட்னா  காவல்துறையினர் ஜமுயி சிகந்தரா மத்வே காலை  பள்ளத்தில் தீத்தங்கரர் சிற்பத்தை கண்டு பிடித்துள்ளனர் அதாவது 20 கிமீ மேற்காக உ ள்ள லச்சுவார் கிராமத்தில் காணாமல் போனது இது  
மேலும் விவரங்கள் தெபவ்வை ரென்றால் பார்க்க https://www.telegraphindia.com/india/cops-find-jain-idol-in-ditch/cid/1471951

image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages