கல்லு டைக்குப்பம் பார் சுவநாதர் தனியாக உள்ளார்

11 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 13, 2019, 6:19:36 PM2/13/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai

நூ த லோ சு
மயிலை
 கல்லு டைக்குப்பம் பார் சுவநாதர் தனியாக உள்ளார்

இவ்வூர் செஞ்சி தென் கிழக்கு 10 கி மீ 

கல்லுடைக்கும் வெடியிலிருந்து காப்பாற்ற எல்மெட் அணிவிக்கப்படவேண்டும் போலுள்ளது 

 image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages