சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // 8 ஆண்டு முன் 3 மிகமிகப்பெரிய சிற்ப ங்கள் அகமதாபாத்தில் தோண்டியெடுக்கப்பட்டன

5 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 1, 2019, 11:14:03 AM3/1/19
to mintamil, vallamai, thamizayam, தமிழ் மன்றம், Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, SivaKumar, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Seshadri Sridharan, Muthu muthali, Suresh Kumar
நூ த லோ சு
மயிலை
 சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //
8 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
3 மிகமிகப்பெரிய சமண சிற்ப ங்கள் அகமதாபாத்தில் தோண்டியெடுக்கப்பட்டன

ஆழ்ந்து தோண்டி பெரிய பூதகன பளு தூக்கிகளைக்கொண்டு பத்திரமாக எடுத்துள்ளனர் 
இத்தனை பெரிய தீர்த்தங்காரர் சிற்பங்கள் அதுவும் அரப்பன நாகரீகம் பவழங்கிய இடமா ம் (ஆய்வு தேவை)


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages