சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி ​​ ​இராமேசுரம் அருகு திருப்புல்லாணி கட லருகு மூழ்கிய சிதிலமான தீர்த்தங்காரர்

7 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 14, 2019, 6:17:05 AM2/14/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, SivaKumar, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Seshadri Sridharan

நூ த லோ சு
மயிலை
இணைய பதிவுகளிலிருந்து சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி யில்
 மேலும் ஒரு தீர்த்தங்காரர் சிற்பம் 
 இராமேசுரம் அருகு திருப்புல்லாணி கட லருகு மூழ்கிய சிதிலமான தீர்த்தங்காரர்  
image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages