​ ​ஆற்காட்டில் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சமண க்கோயில்

9 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 11, 2019, 4:43:29 PM2/11/19
to mintamil, vallamai, SivaKumar, podhuvan sengai, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss

நூ த லோ சு
மயிலை

சமண ச் சின்னங்கள் தேடல் ஆய்வு தொடர்ச்சி 
 ஆற்காட்டில் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சமண க்கோயில்


பார்க்க இணையப்பக்கம் 
2FAF1QipMmVYg0oWpsTvBzF3WEMJGh-ZobRGp-2jAEiVNv%3Dw114-h86-k-no!7i3200!8i2400!4m8!1m2!2m1!1sAncient+Jain+Temple+-+Idol!3m4!1s0x3bacab9bbbc41cfd:0x752e7b0b018950e1!8m2!3d11.9439315!4d79.3277827!5m1!1e4
image.png
 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages