சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // வில்லியம்பாக்கம் புளியமர வேரில் தீர்த்தங்காரர் சிற்பம் புதைந்துள்ளது 5 ஆண்டுமுன்கண்டுபிடிப்பு

7 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 1, 2019, 9:28:25 AM3/1/19
to mintamil, vallamai, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, Muthu muthali, SivaKumar, podhuvan sengai, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Vasudevan Letchumanan, Seshadri Sridharan

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமண சின்னங்கள்  ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // 
5 ஆண்டுமுன் செங்கல்பட்டு அடுத்த வில்லியம்பாக்கம் ஓர் பெரிய புளியமர வேரில் ஆழப் புதைந்துள்ளது கண்டுபிடிப்பு 
பழம்செய்திதான் என்றாலும் பலருக்குத்தெரியாது என வைக்கப்படுகின்றது

ஆனால் பின் என்னவாயிற்று அது இப்போது எங்கு எப்படி உள்ளது எனபதை பானுகுமார் அசிதாசு போன்றவர் வைக்கமுடியும் 

vllmpAKmcamanam1.gif
vllmpAKmcamanam3.gif
vllmpAKmcamanam3a.gif
vllmpAKmcamanam2b.gif
vllmpAKmcamanam2a.gif
vllmpAKmcamanam2.gif
vllmpAKmcamanam.gif
vllmpAKmiruppidam.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages