சிதறுண்டுள்ள சமண சிற்பங்கள் தொடர்சி

11 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 14, 2019, 1:11:05 AM2/14/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சிதறுண்டுள்ள சமண சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடலின்தொடர்சி 
இப்போது கிட்டியுள்ளவை

தாத்தையங்கார் பேட்டை 1  திருச்சி நாமக்கல் பெருவழி 
 
மேலுர்                                 1  மதுரை அருகுள்ளது அல்ல புதுக்கோட்டை 20கி மீ    திருச்சி நோக்கி
                                                     
கண்ணக்கோன்பட்டி           1  திருச்சி புதுக்கோட்டைப்பெருவழி கீரனூர் வடக்கு 5 கி மீ
                                                தொண்டமாநல்லுர் ரயிலடி கிழக்கு 1.5 கி மீ\

பாதிரப்புலியூர்                    1  படம் வைக்கவில்லை இருப்பிட வழி மட்டும் காண்க 

thathaiyangarpettai trtngkrr.jpg
melur.jpg
kannakkOn patti.jpg
paathirappuliyoor samnasirpam iruppidam.jpg

Suba

unread,
Feb 14, 2019, 1:37:10 PM2/14/19
to மின்தமிழ்
பகிர்வுக்கு நன்றி ஐயா. இந்தச் சிற்பங்களின் புகைப்படங்கள் உங்களது அண்மைய பயணத்தில்  பார்த்து பதிந்தவையா? இன்னமும் இங்குதான் அவை உள்ளனவா?

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dr.K.Subashini
http://www.subaonline.net - எனது பக்கங்கள்
http://www.tamilheritage.org/- Tamil Heritage Foundation
http://www.heritagewiki.org/- மரபு விக்கி


 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages