சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல்// தொடர்ச்சி = சிதைவுகள் பனமரம் /வயநா டு /கேரளம்

12 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 25, 2019, 11:40:59 AM3/25/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
சமச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல்// தொடர்ச்சி = சிதைவுகள் /பனரம் /வயநாடு /கேரளம் 
இதன் வடக்கே கருநாடகாத்திருந்து பரவிய நிலை  
சிதைந்துள்ள சமணச் சின்னங்கள் http://wayanadtourism.org/explores/ancient-jain-temple-ruins,-panamaram

image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages