சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // மைசூரு அருகு வருணா வயல்வெளியில் பாரசுவநாதர் + சில கிட்டின

3 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 2, 2019, 6:33:28 AM3/2/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 
சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // மைசூரு அருகு 12 கி மீ வருணாஎனும் இடத்தில்
 வயல்வெளியில் பாரசுவநாதர் + பல சிற்பங்களும்    கிட்டின

varuna mysore find.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages