காவனூர் பாரசுவநாதர் எங்குள்ளார் தேடல் தொடர்கின்றது

9 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 13, 2019, 4:39:21 PM2/13/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 
காவனூர் பாரசுவநாதர் எங்குள்ளார் தேடல் தொடர்கின்றது 

இங்கு ஓர் காவனூர் பாரசுவநாதர் பற்றி ஓர் பெருமாள்கோயிலினுள் உள்ள அறையில் 
விவரம் அறிந்து சம ணனப்பற்றுடையார்  தேடுகின்றனர் போல் தோன்றுகின்றது 
காவனூர் அரக்கோணம் ஊரின் வடகிழக்கில் உள்ள பெரிய ஏ ரிக்கு வடகிழக்காக உள்ள  
வட மாம்பாக்கம் அருகில் உள்ளதாகத்தெரிகின்றது 
image.png
kavanoorpaarsuvanathar.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages