தமிழக சமண சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி

10 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 12, 2019, 1:33:41 PM2/12/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, SivaKumar, Kanaka Ajithadoss, Banukumar Rajendran, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Muthu muthali, Maravanpulavu K. Sachithananthan
நூ த லோ சு
மயிலை
 
தமிழக சமண சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி
புதுக்கோட்டை மாவட்ட சமண சின்னங்கள் பற்றிய மடலில் அருங்காட்சியகத்தில் தேடியபொதுமேலும்சில கிட்டியதால் 
அதே கருத்தினைக்கொண்டு  மாவட்ட அருங்காட்சியகங்களிலும்சேமிக்கப்பட்டு இருக்கும் சி்ற்பங்கள் பற்றித் தேடியதில்  சில 
மாவட்ட அருங்காட்சியகத்தில் கிட்டியவை இவை இணைiயபக்க கூகால் வரைபட இடச் சுட்டிகளீன் பதிவுகளின் வழி மட்டும்பெற்றவை 

மதுரை அருங்காட்சியகம் >>ஒன்று 

திருச்சி மாவட்ட அருங்காட்சியகம்>>>ஒன்று    >>>

கங்கைகொண்ட சோழபுரஅருங்காட்சியகம்>>>ஒன்று    >>>

கோவை அருங்காட்சியகம் >>>ஒன்று    >>>

சென்னை அருங்காட்சியகம் >>> ஐந்து 

வேலூர் அருங்காட்சியகம் >>>> நான்கு + அய்ம்பொபன்திருமேனிகள்

மேலும் மற்ற அருங்காட்சி யகங்களிலும் தேடல் தொடரும் 


mathurai 1.jpg
CBE TRTNGKRR0.jpg
5 jaina idols at Madras museum.jpg
gngkNTczprmmuseum TRTNGKRR1.jpg
gngkNTczprmmuseum puthA.jpg
thiruchi museum jaina1.jpg
thiruchi museum pOthu butha.jpg
vellore museumsamana aimpon tirimenikal.jpg
4nAnku theerthangkaarar sirpangkal vellore museum.jpg
Ongurwhere.jpg
Ongurwhat.jpg
3 putha idols at Madras museum.jpg
putha kadakatur DRMPR museum.jpg
putha2 DRMPR museum.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages