சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // ஆந்திரம் மேற்கு கோதாவரி தேவகுமாரம் சமண சிற்பம் ஆற்றங்கரை கண்டுபிடிப்பு சிவன்கோயில் வழிபாடு இப்போது பக்கத்தில் தனியாக

7 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 8, 2019, 1:36:53 PM3/8/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 
சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // ஆந்திரம் மேற்கு கோதாவரி தேவகுமாரம் ஓர் சமண சிற்பம்
கோதாவரி ஆற்றங்கரை கண்டதை பல ஆண்டுகளாக   அங்குள்ள சிவன்கோயில் வைக்க ப்பட்டிருந்தது
இப்போது சமண மக்கள் (சுவேதாம்பரர் )பக்கத்தில் தனியாக அக்கோயிலை அடுத்து புதிதாகக்கட்டி 
வழிபாடாகியுள்ளது காண்க அக்காணொளி http://cyberspaceandtime.com/4dRrZqZ-DpI.video+related
 image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages